Behçet sendromu ismi ile de anılan Behçet hastalığı, vücudun çeşitli yerlerinde kan damarlarının iltihaplanmasına neden olan nadir görülen kronik bir durumdur.

Behçet hastalığı, vücudun bağışıklık sistemindeki bir otoimmün kusur nedeniyle enfeksiyon belirtileri olarak gelişir.

Behçet hastalığı adını, 1924 yılında bir hastasında sendromun üç ana semptomunu tespit eden ve 1936 yılında hastalıkla ilgili çalışmasını yayınlayan Türk dermatolog ve bilim adamı Hulusi Behçet’ten almıştır.

Hastalığın adı, 1947’de Cenevre’deki Uluslararası Dermatologlar Kongresi’nde Morbus Behçet tarafından resmen tanındı.

Behçet hastalığının nedenleri nelerdir?

Behçet hastalığının kaynağı tam olarak bilinmemekle birlikte, tıp uzmanları buna kısmen genetik faktörlerden, kısmen de Orta Doğu ve Asya’da genel olarak yaygın olduğu gibi çevresel faktörlerden kaynaklandığına inanmaktadır.

Sağlık uzmanları, Behçet hastalığının nedeninin, vücudun, bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle enfeksiyona tepki göstermesi olduğuna inanıyor.

Otoimmün hastalıklar, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla kendi sağlıklı hücrelerine saldırdığı anlamına gelir. Behçet hastalığının belirti ve semptomları genellikle damar iltihabı, yani vaskülit ile ilişkilidir. Bu durum herhangi bir arter ve damarda ortaya çıkabilir ve vücuttaki herhangi bir boyuttaki herhangi bir damara zarar verebilir.

Bugüne kadar sağlık uzmanları tarafından yapılan araştırmalar, hastalıkla ilişkili birkaç genin varlığını ortaya çıkardı.

Bazı araştırmacılar, Behçet hastalığına yatkın genlere sahip kişilerde, bir virüs veya bakterinin bu genleri hastalığa neden olacak şekilde tetikleyebileceğine inanıyor.

Behçet hastalığı çocuklarda ve yaşlılarda da görülmekle birlikte genellikle 20-30 yaş arası kadın ve erkekleri etkiler. Hastalık erkeklerde kadınlara göre daha şiddetlidir.

Coğrafya, Behçet hastalığının görülme sıklığını etkileyen bir faktördür. Başta Orta Doğu ve Doğu Asya’da bulunan Çin, İran, Japonya, Kıbrıs, İsrail ve Türkiye, insanlar Behçet hastalığına daha yatkındır. Bu nedenle, hastalığa gayri resmi olarak İpek Yolları hastalığı da denmektedir.