Her birey kendi içinde büyüttüğü dünyası, algıları ve dışa vurum davranışlarıyla hayatta bir yer edinmeye çalışır. Çocuklar için de durum aynı hatta bazen çok daha karmaşıktır. Her ne kadar hayatı büyükler kadar çetrefilli algılamasalar ve ya ona göre davranmasalar da farklı dönemlerde geliştirdikleri farklı algılar bazen günlük hayatlarında aksaklıklara ya da daha ileri zamanlarda davranış bozukluklarına kadar uzanan bir süreç oluşturabilmekte. İte bu noktadan çocuk terapi devreye girerek daha sağlıklı ve yaşına uygun gelişimleri desteklemek amacıyla kullanılır.çocuk terapisi eğitimi, çocuk terapisi yapımı, çocuklar için terapi yapımı

Genel olarak 4-10 yaş arası çocuklar için kullanılan terapinin öncelikli amacı çocuğun bir sorunu olup olmadığı, varsa bu sorunun farkında olup olmadığını anlamaya yönelik görüşmedir. Sonrasında ise yapılan tespitler doğrultusunda seanslar şeklinde çocuk ve terapist arasında oluşan güven çerçevesinde sonuca doğru yol alır. Çocuk terapisi eğitimi, çocuk psikoterapisi içinde yer alan özgüven, duygusal ve sosyal gelişme, sorunlarla başa çıkma gibi birçok farklı alanda da gözlem yapılır. Her ne kadar öncelik sorun tespitine ilişkin olsa da çocuğun özel ilgi alanları, beceri veya farkındalıkları hatta korkularına kadar birçok kişilik özelliği bir paket içerisinde değerlendirilir. Terapilerin olmazsa olmaz ayağını ise ebeveyn görüşmeleri ve terapi doğrultusunda ebeveynlerinde duruma uygun davranışlar sergilemesine yönelik yapılan danışmanlıktır.

Çocuk terapisi eğitimi içerisine katılacak adaylar için cazip olsa da öncelikle kendilerinde değerlendirmeleri gereken birçok davranışı kapsar. Çocuklarla bir arada olmaktan keyif alan, sabırlı, destekleyici, güven veren, iletişim dilini ve çıkarımlarını çocuğu kendini bir şeylere mecbur hissetmeyeceği rahat ortamlarında yapabilecek kadar iyi gözlemci olmaları gerekir. İyi bir terapist basit, anlaşılır ve açık ifadelerle sorduğu sorular nezdinde görüşmelerini yapar. Bir yabancıyla konuşmakta zorlanan çocukların dahi bu yaklaşımla önce herkesin gözlemleyebileceği dünyalarını anlatması daha sonra soruna ilişkin daha ciddi konuların konuşulacağı bir güven görüşmesi halini alır.