Değerlilik duygusu; bir çocuğun güçlü ve zayıf yönleri ile kabul etme kısmını çocuğun ilk yıllarında yaşadığı annesinin ve ailesinin göstermiş olduğu tutumu ve davranışları ile çok yakından alakalıdır.

Çocukta özgüven eksikliği olduğu zaman değerliliği zedelenir. Bir çocuğun özgüveni eksik olduğunda kendini değersiz hisseder ve hayatında her zaman çekingen ve başarısız olur. Çocuğun değerliliğinin zedelendiği anlar vardır. Bunlar;çocuklarda değersizlik, çocuklarda değer zedelenmesi, çocuk kendini nasıl değerli hisseder

Anne ve aile bireyleri çocuklarına açıklama yapmaması

Annenin evi terk etmesi çocuğu değersiz hissettirir

Verilen sözlerin yerine getirilmemesi

İlgi, ihtiyaç ve isteklerin eksik bırakılması

Bir çocuğa sık sık ceza verme

Çocuğu sürekli olarak azarlama

Toplu bir ortamda çocuğu azarlama

Sen yapamazsın, sen anlamazsın, sen beceremezsin, sen çocuksun gibi cümleler kullanmak çocuğu çekingen ve değersiz hissetmesine neden olur.

Bebeğin kucaklanmaması, emme isteğine yanıt verilmemesi veya geç yanıt verilmesi, ilgi ve sevgi gösterilmemesi de çocuğu değersiz kılar.

Bu sayılan sebepler ilk 2 yıllık süreç içinde özgüven gelişimini engeller ve çocuğun güven, değer eksikliğinin eksik olmasının başrol etkileridir.

Annelerin en önemli görevlerinden birisi çocuğuna bazı değerleri öğretmektir. Bunlardan en önemlileri çocuğuna “ben değerliyim” ve “ben yaparım” kavramlarını öğretip hayatlarında başarılı ve özgüvenli bir birey haline getirmelerini sağlamaktır. Bu duyguyu en doğru şekilde çocuğuna vermek oldukça ciddi ve önemli bir görevdir.