İş yerlerinde çalışanların güvenliği için şirket  tarafından risk analizi yapılması gerekir.  Risk analizin yapılması gereken iş yerleri tehlikeli sınıfına giren iş yerleridir. Bu iş yerlerinde analiz iş güvenliği uzmanı tarafından yapılır.risk analizi yaptırma, hangi şirketler risk analizi yaptırır, şirketlerin risk analizi yaptırması

İş yerlerinde çalışan sayısı az ve iş yeri tehlikeli sınıfına girmiyorsa risk analizi iş veren tarafından yapılabilir. Tabi her durumda risk analizinin iş güvenliği uzmanı tarafından yapılmasında fayda vardır. Risk analizi yapılmasının şirket için çok büyük önemi vardır. Çalışanlarının sağlığını koruyabilen güvenliğini sağlayabilen bir şirket ancak piyasada kendine yer bulabilir. Takdir edersiniz ki hiç bir şirket risk analizini doğru yaptırmamış sürekli kaza yaşayıp para cezası kesilen bir şirketle anlaşmak istemez. Yeni yasaya göre risk analizi yaptırmayan şirketlere para cezası kesiliyor. Yine yaptırmadıkları taktirde para cezası katlanıyor. Eğer ki bir çalışanın başına risk analizi yapılmadığı için bir kaza gelirse, şirket bunun bedelini çok ağır tazminatlarla öder. Hele ki bu kazanın neticesi ölüm ise o şirketin piyasada kendine yeniden yer bulup toparlanması ihtimali çok düşer. Risk analizi yaparken iş güvenliği uzmanları çok dikkatli olmalıdır. Ölçümlerin tam olarak ve hassas yapılması gereklidir. İç ve dış tüm faktörler hesaplanarak risk analizi yapılmalı ve ona göre önlem alınmalıdır. Acil durumlar için risk analizi yapılmalıdır. İş yerindeki eşya ve aletlerin konumu değiştiyse risk analizi yenilenmelidir. Tabi ki risk analizinin de geçerlilik süresi vardır. Üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra risk analizi tekrar yapılmalıdır. İş güvenliği uzmanı risk analizini hazırlayıp rapor halinde iş yeri sahibine vermeden önce çalışanların şikayet ve isteklerini de dinlerse daha sağlıklı bir analiz yapmış olur. İş güvenliği uzmanı raporu hazırlayıp iş yeri sahibine verdikten sonra o durumla ilgili meydana gelebilecek kazaların sorumluluğu kendisine ait olmaktan çıkar. Artık yükümlülük iş verene aittir ve önlemleri alması gereken odur.

Yıllardır ülkemizde bir çok işçinin kazalarda hayatını kaybetmesi sebebiyle tehlikeli görülen iş yerlerinde risk analizi yaptırılması zorunlu hale getirilerek bu durumun önüne geçilmeye çalışılması çok büyük bir adımdır.