Artan Müslüman nüfuz ve gıda sektörünün içinde bulunduğu değişimler, tarımdan hayvancılığa hammadde sorunları ile ürün işleme tercihleri, dünyanın bir ucundan diğer ucuna gönderilen hayvanlar, helal gıda kavramını ortaya çıkarttı. Her ne kadar mezheplere göre tartışmalı sonuçlar çıksa da helal gıda, İslami kurallara uygun kesilen, yetiştirilen ve işlenen ile yenmesine izin verilen besin kaynaklarıdır. Bunların tespiti için belli bir standart oluşturulmuş zaten dini tanımda maddelinmiş bu standartlar günümüz üretim tekniklerine uyarlanmıştır. Helal gıda markalarını anlamanın yolu bu uygunluk şartlarını yerine getiriyor olması ile ilişkilidir.helal gıdaları anlama, helal gıda nasıl anlaşılır, hangi gıdalar helal

Ürünlerin Helal Göstergesi

Helal gıda konusunda  Endonozya’ da Dünya Helal Konseyi (WHC), kendine bağlı kurumlar aracılığı ile tüm dünyada eşit koşullarda helal gıda sertifikalandırma işlemlerinin güvencesini veriyor. Ülkemizde ise İstanbul’da kurulan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), helal ürün akreditasyon standartlarına ilişkin çalışma yapmaktadır. Ancak tüm dünyada Malezya, helal gıda belgelendirmelerinde öne çıkmakta ve kurduğu JAKİM dairesi nezdinde birçok ülkenin sertifikalandırma sürecinde akreditasyon görevi yapmaktadır. Ülkemizde de JAKİM den akredite edilen başvurular helal gıda olarak pazarda yer bulmaktadır.

Helal gıda markalarının anlamanın yolu ayrıca paket üzerinde bulunan belgelendirme işlemlerine ait sembolleri incelemek olacaktır. TSE ve GİMDES ülkemizde bu konuda belgelendirme işlemlerini yürüten kurumlardır. Devlet düzeyinde sertifika veren tek kurum TSE olsa da, GİMDES WHC üyesi olarak çalışmalarını yürütmektir. Üzerinde helal belgesi olmayan her ürün, helal değildir diyemeyiz ancak bahse konu kurumlar aracılığı ile alınmış belgelerin etiketlerde yer bulması ile tercih edeceğiniz gıdaların, helal olduğundan emin olabilirsiniz.