Enflamatuar romatizmanın kesin tanısı ve hastalığın ciddiyetinin belirlenmesi bazı klinik incelemeler ışığında değerlendirilebilir. Hastanın tıbbi geçmişinin analizi ve uzman bir doktor tarafından detaylı sistemik fizik muayene bu konuda faydalı bilgiler sağlayabilir. Bu aşamadan sonra doktorun görüntüleme ve laboratuvar testlerinden geçmesi gerekir.iltihaplı romatizma, iltihaplı romatizma ne demek, iltihaplı romatizma belirtisi

Buna göre, kandaki hastalık ve iltihabın etkilerini ve çeşitli bağışıklık sistemi belirteçlerini ve antikor seviyelerini ölçmek için bazı kan testleri gerekebilir. Direkt röntgenler, eklemlerin detaylı incelenmesi için de kullanılabilir. Şiddetli vakalarda ultrason, bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) teknikleri gerekebilir.

Enflamatuar romatizma teşhisi için özellikle önemli olan testler arasında romatoid faktör (RF), sitrülin protein antikor testi (anti-CCP), antinükleer antikor testi (ANA), eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) ve C-reaktif protein (CRP) bulunur. ). … ).). Bu testler hastalığın ciddiyetini belirlemede ve tanı koymada çok önemlidir.

Bu incelemeler ışığında hastalığın şiddetine göre gerekli tedavi planları oluşturulur. Mevcut klinik yaklaşımda, enflamatuar romatizma için kesin bir tedavi yoktur. Tedavinin temel amacı semptomları kontrol altına almak, alevlenmeleri azaltmak ve doku hasarının gelişmesini önlemektir. Tedavi ile hastanın semptomları ortadan kalkar ve yaşam kalitesi önemli ölçüde iyileştirilir. Yine tedavi, komplikasyonların gelişimini azaltarak hastanın yaşam beklentisinin artmasına yardımcı olur.

Bu nedenle, hidroksiklorokin, metotreksat, azatioprin, antienflamatuvar ilaçlar, kortikosteroidler ve hastalık modifiye edici ilaçlar olarak bilinen antikor bazlı biyolojik ajanlar gibi ilaçlar genellikle tedavi için kullanılır. Ayrıca yeterli ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz, yeterli ve kaliteli uyku gibi çeşitli yaşam tarzı değişikliklerinin kullanılması, eklem bölgesine sıcak ve soğuk uygulamaların uygulanması da tedavi başarısını önemli ölçüde olumlu etkiler.

İltihaplı romatizmayı düşündüren semptomlarınız varsa, fizik muayene için en yakın doktorunuza görünün.