Yukarıdaki başlıkta belirtilen sorulan sorunun yanıtı aşağıdadır.

 • Üst Düzey Yöneticileri iş ve sosyal güvenlik hukuku sertifikası alabilir
 • İnsan Kaynakları Yöneticileri, iş ve sosyal güvenlik hukuku sertifikası alabilir
 • İnsan Kaynakları Uzmanları, iş ve sosyal güvenlik hukuku sertifikası alabilir
 • Personel Yöneticileri, iş ve sosyal güvenlik hukuku sertifikası alabilir
 • Personel Uzmanları, iş ve sosyal güvenlik hukuku sertifikası alabilir
 • Avukatlar, iş ve sosyal güvenlik hukuku sertifikası alabilir
 • Sendikacılar, iş ve sosyal güvenlik hukuku sertifikası alabilir
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, iş ve sosyal güvenlik hukuku sertifikası alabilir
 • Yeminli Mali Müşavirler, iş ve sosyal güvenlik hukuku sertifikası alabilir
 • Mali Uzmanlar, iş ve sosyal güvenlik hukuku sertifikası alabilir
 • Muhasebe Uzmanları, iş ve sosyal güvenlik hukuku sertifikası alabilir
 • Mali İşler Denetçileri, iş ve sosyal güvenlik hukuku sertifikası alabilir
 • YMM Denetçileri, iş ve sosyal güvenlik hukuku sertifikası alabilir
 • Özel ve Kamu Sektörü Denetim Elemanları, iş ve sosyal güvenlik hukuku sertifikası alabilir
 • Sosyal Güvenlik Danışmanları, iş ve sosyal güvenlik hukuku sertifikası alabilir
 • Öğrencilerile iş ve sosyal güvenlik alanında uzmanlaşmak ve meslek sahibi olmak isteyen herkes iş ve sosyal güvenlik hukuku sertifikasını alabilmektedir.iş ve sosyal güvenlik hukuku, iş hukuku neleri kapsar, iş hukuku sertifikası

Aslında olayın özü itibarıyla tüm iş ve sosyal güvenliğe ilgi duyan bireyler bu eğitimi ve bu sertifikayı alabilirler. Bu konuda yasal bir sınırlama bulunmamaktadır. Hukuk ve siyasal alanında eğitim almış kişiler eğer bu işi yapmak istiyorlar ise bu sertifikayı almaları onlara ayrı bir iş alanı getirecek ve iş ve güvenliği hukuku alanında danışmanlık yapabileceklerdir. Bu sertifikanın temel amacı da zaten İş dünyasının en önemli ihtiyaçlarından birisi iş ve sosyal güvenlik alanında uzman personel sağlanmasıdır.

İş hukuku, sosyal güvenlik, ücret ve tazminatların vergilendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ve bordro gibi konularda işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak uzman personel talebi fazla olmasına rağmen, bu alanda yetişmiş az sayıda personel bulunmaktadır. Verilen sertifika program, uygulamaları doğru ve süreklilik arz edecek şekilde hayata geçiren, gerek pratik gerekse teknik bilgi ve alt yapıya sahip, donanımlı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yetiştirmeyi amaçlar. Zaten ülkemizde böyle bir açık söz konusudur.