İş sağlığı ve iş güvenliği konusuna artan denetimler sayesinde son dönemde büyük önem verilmektedir. İşverenler üzerlerine düşen görevleri yerine getirmek için iş güvenliği uzmanları ile birlikte çalışmaktadır. Yeterli eğitimi almış iş güvenliği uzmanları, çalışma ortamında risk analizlerini yapmakla ve oluşabilecek tehlikelere karşı önlemleri almakla sorumludur. Bu sebeple danışmanlık hizmeti veren firmalarla işbirliği yaparak profesyonel yardım alabilmektedir. Danışmanlık hizmeti veren firmalar katodik koruma testleri yapmaktadır.katodik koruma testleri, katodik koruma testinin önemi, katodik koruma testi neden yapılmalı

Kimyasallar ile temas halinde olan metaller korozyona uğramaktadır. Korozyon durumunun diğer adı paslanmadır. Korozyon sonucu metallerde aşınma görülmektedir. Tank, depo, boru gibi araçların korozyona uğraması, içlerinde bulunan kimyasalları açığa çıkarmalarına sebebiyet vermektedir. Bu sızıntı veya patlama şeklinde olabilir. Metallerin içinde bulunan yanıcı ve patlayıcı gazların dışarı salınımı ile büyük derecede patlamalar meydana gelebilir. Çok sayıda can kaybına sebep olabilecek bu durumun önüne geçilmelidir.  Ayrıca kimyasal gazın solunum yoluyla insan vücuduna girmesiyle zehirlenmeler olabilmektedir. Kimyasal sıvılar da yangınlara sebebiyet verebilir. Bu korozyon durumunun önüne geçilebilmesi için katodik koruma yapılmaktadır. Elektrokimyasallar yardımı ile metaller korozyondan korunabilmektedir. Aktif elektrik akımı ile çalışan bu koruma yönteminde, elektrik akımı kesildiğinde metal korozyona uğramaya başlayacaktır. Katodik koruma çoğu durumda yeterli olmaktadır. Ancak katodik korumanın testlerle yeterliliği kontrol edilmelidir. Bu sebeple uzmanlarla çalışan danışmanlık hizmeti veren firmalar, katodik koruma testleri yapmaktadır. Bu testler metalin yakınına referans elektrotu gömülerek yapılır. Aradaki gerilim hassas ölçüm aletleri ile ölçülür ve değerlerin yeterliliği hesaplanır. Bu testlerin periyodik olarak yapılması ile korozyon sebebi ile oluşacak tehlikeler ortadan kaldırılacaktır.

Yalnızca çalışan sağlığı için değil, işveren için de büyük sorunlar çıkarabilecek korozyon, katodik koruma ile giderilebilir. İş yerinde çalışanların güvenliğinin sağlanması ile huzurlu ve stressiz bir çalışma ortamı oluşacaktır. Bu sayede verimlilik artacak kalite yükselecektir. Kalitenin sürekliliğinin sağlanması ile müşteri memnuniyeti oluşacaktır. Patlama ve yangınların engellenmesi ile çevre dostu bir üretim anlayışı benimsenmiş olacaktır. İşletmesine, insan sağlığına ve çevreye önem veren her iş veren masraflardan kaçınmadan katodik koruma testleri yaptırmalıdır.