İşitme organı olan kulak, üç ana kısımdan olur.

1. Dış Kulak
2. Orta Kulak
3. İç Kulak

İç kulak, salyangoz şeklinde içi sıvı dolu bir bölümdür. Buna koklea denir. Koklea içinde duyarlı tüylü hücreler mevcuttur. Yine bu kısımda bulunan vestibül sistemi, dengemizi sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca işitme siniri de bu kısımdadır.kulak anomalileri, kepçe kulak, kepçe kulak anomalisi

Orta kulak ise üç küçük kemikcik içerir. Bunlar, çekiç, örs ve özengiidir. Dış kulağı, kulak kepçesi, dış kulak kanalı ve kulak zarı bölümleri oluşturur. Kulak kepçesi, dışarıdan gelen sesleri toplayıp kulak zarına yönlendirir. Kulak kepçesi içinde kıkırdak, bağ dokusu ve ön ve arkasında deri tabakalarından oluşur. Kıkırdak yapısında Y şeklinde bir kıvrım mevcuttur.

Özellikle bu Y kıvrımının biraz düz olması ya da kıvrımlarındaki yetersizlik, kulak sayvanının kepçe şeklinde öne doğru kıvrık olmasına yani kafa ile normalden daha fazla açı yapmasına neden olabilir. Bu durumda önden bakıldığında kulağın daha fazla kısmı görünür ve kulak kepçesi olduğundan daha büyük gibi algılanabilir.

Kulak Anomalileri

Doğuştan olabilen kulak anomalileri (sakatlıkları) 6.000 canlı doğumda bir görülebilir. Erkek çocuklarda daha fazla görülür. Hastaların çoğunluğunda tek taraflıdır. BU anomaliler, kulak keğçesinin hiç oluşmaması (anotia), kulak kepçesinin sadece kulak memesi ve küçük bir kısmının oluşması (mikrotia) gibi ağır şekillerde, ya da “lop ear, “cup ear” gibi hafif şekillerde ortaya çıkabilir.

Mikrotia tek başına görülebildiği gibi, diğer anomalilerle birlikte sendrom olarak görülebilir. Bu durumlardatüm diğer organ ve sistemlerin ayrıntılı olarak incelenmesi ve araştırılması, ayrıca genetik konsültasyon yapılması gerekebilir. Mirotia ile birlikte “Goldenhaar” ve “Treacher Collins” sendromu görülebilir. Bazen dış kulak yokluğu (atrezisi) bulunabilir (10.000 doğumda bir).

Kulak kepçesinin anomalilerinin oluş mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır. Anne karnında oluşan iskemi (kan dolaşımı bozukluğu) veya bazı ilaçların kullanımı suçlanmıştır.