Mali müşavirlik hata kabul etmeyen bir meslektir. Bir beyannameye yanlış yazılmış bir rakam düzeltilmesi imkânsız olan bir hataya sebebiyet verebilir. Bu zarar mükellefin aleyhine sonuçlanabileceği gibi maliyenin aleyhine de sonuçlanabilir. Bu gibi menfi sonuçlara maruz kalınmaması için müşavirin dikkatli olması gerekmektedir. Müşavirlerin yapabileceği hatalarda bazılarını gösterelim: Bir işlemin yanlış anlaşılması sonucunda ait olmadığı bir hesaba kaydedilmesi, muhasebeleştirme esnasında borç ve alacağın müşavir tarafından karıştırılması hatalara örnek olarak gösterilebilir. Bu sayılanlar yanlışlık ve hatalardır. Bunlarda kasıt yoktur. Burada ihmal ve bilgisizlik söz konusudur. Bu ihmaller nedeniyle hem müşavir hem mükellef zor duruma düşer.mali müşavirlikte hata, mali müşavirlerin hata yapması, mali müşavirlikte neden hataya yer yoktur

Mali müşavirlikte hatalar olabilmektedir. Ancak bunların asgari düzeyde tutulmasının müşavir ve mükellefe yararları dokunur. Hataların yanı sıra meslek mensuplarının gaflete düşerek işledikleri hileler vardır. Hile yapmanın amaçlarını şöyle sıralayabiliriz:

  1. Zimmetlerin gizlenmesi isteği
  2. Ortakların birbirini yanıltma isteği
  3. Daha az kar dağıtma isteği
  4. Yolsuzlukların gizlenmesi
  5. Hak edilmeyen teşviklerden yararlanma arzusu
  6. Vergi kaçırma düşüncesi

Bu gibi nedenlerden dolayı müşavir ve mükellefler ne yazık ki hileye başvuruyorlar. Yapılan bu kasti hataların tespitinde caydırıcı müeyyideler uygulandığının altını çizmekte yarar vardır.

Meslek mensuplarının dikkatli, titiz kimseler olması gerektiğinden bahsetmiştik. Gerçekten ihmal dolayısıyla yapılacak bir hata hem mükellefi hem de müşaviri güçlüklerle karşı karşıya bırakacaktır. Bu bakımdan mali müşavirlik mesleğini hata kabul etmeyen bir meslek olarak yeniden tanımlayabiliriz. Meslekteki yakınmalardan birisinin monotonluk olması aslında hata yapmama gayretinin neticesinden başka bir şey değildir. Dahası meslek mensuplarının yoğun iş yükü şikâyetleri hata yapma riskinin azaltıldığı önlemlerden kaynaklanmaktadır. Yani yeni bir prosedür çıkarılmışsa, mevzuatta değişikliğe gidilmişse ortada çözülmek istenen bir problem, hataları azaltma çabası vardır.