Psikolojik danışmanlığın tam olarak ne anlama geldiğini anlamak için uzmanların psikolojik danışma ile ilgili yaptığı tanımların tümünü içeren bir açıklama şu şekilde yapılabilir. Psikolojik danışma süreci tümüyle bir öğrenme sürecidir, kişinin hayatında etkili olacak deneyim ve tecrübeleri kazanmasını sağlar. Süreç danışan ve danışman olmak üzere iki taraflı işler. Bununla birlikte, psikolojik danışman yardımı psikolojik danışman tarafından bir takım psikolojik teknik ve yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir. Psikolojik danışmanlıkta asıl amaç kişinin kendi kendine karşılaşacağı tüm sorunların çözümünü bulabilmek ya da o sorunla yaşamayı öğrenmek gibi bir olgunluk seviyesine ulaşmasını sağlamaktır.psikolojik danışman, psikolojik destek almak, psikolojik destek almanın faydaları

Psikolojik danışmanlık sürecinde kuru kuruya sıralanan öğütler, tavsiyeler, dayatmalar ve zorlamalar yoktur. Bunların tümü bireyin bağımsızlığını etkileyerek özgüvenini zedeler ve danışan üzerinde beklenen gelişmenin tersi bir etki yapar. Son derece sosyal olan bu süreçte karşılıklı sıcaklık, anlayış ve saygı vardır. Psikolojik danışman sadece yardım edicidir, istek ve karar yetileri tümüyle danışana aittir. Bununla birlikte, psikolojik danışman yardımı alma yolunda etkisi olan etmenler iki genel grupta toplanabilir. Birincisi, karşılaşılan sorunlu durumlardır ki sorunsuz bir insan yoktur. Her insanın yaşam süreci boyunca sorun veya sorunlar dizisiyle boğuşacağı açıktır. Bu nedenle, bu sorunlarla başa çıkabilmeyi öğrenmek hayatı oldukça kolaylaştıracaktır. Kimi zaman ise kişiler hayatlarında daha iyi yerde olabilme isteğiyle sıkıntı yaşayabilirler. Bu ise ikinci durumun kullanılmayan kapasite ve olanaklar olarak adlandırılmasına sebep olur.