Hayallerindeki çocuğa sahip olacağı bilgisi verilen anne adayının, güvenli bir hamilelik ve sağlıklı bir bebek sahibi olabilmesi için düzenli takiplere ihtiyacı vardır. Anne karnındaki anne ve çocuğun hamileliğin belirli dönemlerindeki tahlil ve muayeneleri sağlıklı nesillerin devamı için büyük önem taşımaktadır. Down sendromundan nörolojik problemlere kadar pek çok sorun daha anne karnındayken tespit edilebilir ve gerekli önlemler alınabilir.sağlıklı bebek doğumu, bebeklerin anne karnında izlenmesi, bebek sağlığı

Son adet döneminin ilk gününden ortalama 40 hafta olan hamilelikte, tüm vücudu etkileyen önemli değişiklikler meydana gelir. Hamilelik sırasında düzenli kontroller hem anne hem de bebeğin sağlığı için hayati önem taşır. Gebelik takibi sırasında anne ve çocuğun durumunun değerlendirilmesi, anne ve babanın bilgilendirilmesi, anne ve çocukta gebeliğin başlangıcından doğum sonrası döneme kadar yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilmesi amacıyla muayeneler, tetkikler ve ultrason taramaları yapılır.

Gebelerin erken gebelikten kaynaklanabilecek annede var olan hastalıkları ve sağlık sorunlarını tespit etmek için gebelikleri boyunca düzenli check-up yaptırmaları, yapısal bozuklukları tespit etmek için gerekli önlemleri zamanında almaları çok önemlidir. bebeği hamileliğin erken evrelerinde ve doğru zamanda ve iyi koşullarda doğum yapmak.

Mümkünse gebelik öncesi başlanmalıdır.

Gebeliğin önceden belirlenmiş olması, bu sürecin bebeğin normal gelişimi ve sağlığı üzerindeki şansını artırırken, beklenmeyen bazı risklerle karşılaşma olasılığını da azaltır. Bunun için planlanan hamilelikten en az 3 ay önce bir kadın doğum uzmanına danışmanız önerilir. Anne adayının öyküsüne, kan tahlilleri ve ultrason tetkiklerinin sonuçlarına göre gebelikte ortaya çıkabilecek riskler belirlenerek bunların önüne geçilmeye çalışılır.

Tıp teknolojisi ve bilgi birikimindeki gelişmeler sayesinde anne ve bebeklerin hayatını tehdit edebilecek birçok sorun gebeliğin ilk haftalarında tespit edilebilmektedir. Bu nedenle gebelik takibine, tespit edildiği andan itibaren başlanmalıdır. Gebelikte yapılması gereken ve tüm dünyada kabul gören bir takım tarama ve takip programları vardır ve bunların bir kısmı vazgeçilmezdir. Hamileliğin ilk 32-36 haftasına kadar ayda en az bir kez. Haftadan haftaya iki haftada bir ve 36. haftadan doğuma kadar haftada bir takip gereklidir. Bu takip programı daha çok yüksek riskli gebelerde uygulanmaktadır.