Tel ve Kablo sanayisi, Türkiye’de AYPE’nin en küçük kullanıcısı durumundaki bir sanayidir. Bu sektör, tellerin ters koşullara maruz kaldığı, çapraz bağlantılı polietilenin ve karbon siyahi yüklü AYPE gibi polimerin özel çeşitlerini kullanmaktadır. Bazı özel, yarı-kondüktif AYPE’ler voltaj iniş ve çıkışlarını en aza indirmek niyeti ile orta – gerilim tellerinde ( yani hatlarında ) kullanılmaktadır. Ülkemizde, sözü edilen tüm bu özel AYPE ve AYPE parçaları maalesef ithal edilmektedir. LAYPE, AYPE ile kıyaslandığında; eşit yoğunluklarda daha yüksek erime noktası, daha çok uzama ve delme direnci, daha iyi sıcaklık yapışkanlığı, uzunlamasına yırtılmaya karşı daha yüksek direnç gibi olanaklara sahiptir. Çok iyi fiziksel özellikleri sebebi ile LAYPE, yüksek basınçta üretilen polietilenin kullanıldığı bir çok alanda kullanılır. Ultraviyole dayanıklı seralık film, ağır hizmet torbası, kablo izolasyonu, bazı boru çeşitleri vb. ürünlerin elde edilmesinde LAYPE kısmi oranlarda kullanılabilmektedir. Tüketilen LAYPE’nin hepsi, belli bazı spesifik film işlemlerinde AYPE ile bir karışım olarak kullanılmaktadır. Çoğunlukla, AYPE-LAYPE oranı olarak 80-20 gibi bir karışım kullanılmaktadır. Bazı LAYPE ürünleri ise, belli bazı film uygulamalarında YYPE ile bir karışım elde etmede kullanılmalıdır.tel sanayi, kablo sanayi, türkiyede tel ve kablo sanayi

Dünyadaki çeşitli işlemlerde LAYPE kullanımının yaygınlaşması uzunca bir zaman almıştır. Zira film dönüştürücüleri ve torba kullananlar filmleri, kilo ile satın almaya çalışmışlardı; bu sebeple filmlerin inceltilmesi için teşvik bulunmuyordu. Buna ek olarak, tüketiciler, yavaş yavaş bu karışımları benimsemiş ve birçok durumda bu tür filmleri istemektedir. LAYPE karışımları, tarımsal filmlerde olduğu kadar elde edilebileceği varsayımından hareket ile, LAYPE’nin aşama aşama AYPE’nin ticaretine gireceği beklenmektedir. 1990’ların sonuna doğru LAYPE, toplam AYPE/LAYPE kullanımının %20 ve ya %40’ına varacaktır. Söz konusu oran üzerindeki etken sebepler, nispi fiyat bulunabilirlik ve pazarlama çabaları ile olacaktır. AYPE’nin LAYPE tarafından nüfuzu, toplam tonaj tüketiminin düşmesi ile sonuçlanacak. Ancak filmlerin hafifletilmesi ve inceltilmesi, polimerin ağırlık birimi başına düşen film alanının artması manasına gelmektedir. Gelişmiş sanayilerde, AYPE/LAYPE karışımının birim ağırlığı başına düşen film alanındaki artış, işleme bağlı olarak % 0-30 arasında farklılık göstermektedir.

Yurt dışında oldukça yaygın bir tüketimi bulunan LAYPE’nin Türkiye’de üretimi maalesef yoktur. Son yıllarda, yalnızca film üretiminde kullanılan LAYPE’nin temini ancak ithalat yol ile mümkün olmaktadır.