Troide bağlı olarak gelişen hastalıklarda cerrahi müdahale gerektiğinde ses telleri bulunduğu bölgeye yakınlık itibariyle riskli bölge olarak belirlenmektedir. Buradaki sinir uyaranları da cerrahi operasyonda risk teşkil eden bölgede yer alındığı için ses kısıklığı yaşanmaması adına ya da seste kalite bozukluğu olmaması adına cerrahi operasyonlarda bazı uygulamalara ihtiyaç vardır. Troid kanserinin görüldüğü vakalarda sinirin hasar boyutu olasılığı fazla olmaktadır.tiroidde sinir monitorizasyonu nedir, tiroidde sinir monitorizasyonu tedavisi

Tiroidde sinir monitorizasyonunun temel prensibi kas aktivitesinin sese çevrilmesine dayalıdır. Vokal kordun hareketi gözle görülemeyeceği için onu sese çevirip elektromyografik olarak sinyal alınarak tedavi sürecine katkıda bulunulması gerekmektedir. EMG li yöntemler olarak belirlenen bu yöntem cerrahi müdahalelerde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle cerrahi müdahale esnasında sinir monitörü ile ses sinirlerinin ameliyat sırasında görüntülenmesi ve mikro cerrahi işlem ile onlara zarar verilmeden kanserli nodülün kolaylıkla çıkarılması amaçlanmaktadır. Cerrahi operasyon sırasında anlık görüntü ve sinyal gönderilerek kolaylıkla ameliyat işleminin sağlıklı şekilde geçmesine yardımcı olmaktadır. Günümüzde teknolojilerin artmış olmasıyla yapılan çalışmalarda bu tarz ameliyatlarda artık eskiye nazaran ses kısıklığı ya da ses kaybı yaşanmamaktadır. Ayrıca geçici olarak ses kaybı yaşanması da günümüzde yapılan tiroid ameliyatlarında yaşanmamaktadır.

Tiroidde sinir monitorizasyonu bir nevi izlemden oluşmaktadır. Sinir ile beyin bağlantısını kurarak; konuşma ve yutkunma yetisinin sağlanmasına yardımcı olan larengeal sinirinin uyarılması sonucu oluşan sinir fonksiyonlarının izlenmesi durumuna denilmektedir. Yöntem sayesinde ameliyatlar daha hızlı ve etkili şekilde yapılır. Sürekli olarak cerrahi müdahale sırasında görsel anlamda destek sağlayarak ameliyatın gidişatını belirleyen bir unsurdur. Cerrahi tekniklerde dönüt olarak kullanılmakta ve bu geri bildirimlerin faydası da yüksek oranda sağlanmaktadır. Hasar bulunan sinir sisteminin belirginleştirilmesinde önemi büyük bir uygulama olarak günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Tiroidde sinir monitorizasyonu yöntemi cerrahi müdahale sırasında ya da cerrahi operasyondan sonra rutin kontrollerin sağlanması amacıyla yapılan ek yöntem olarak kabul edilmektedir. Bu yardımcı yöntemi cerrahlar acil durumlarda ve sinir sisteminin izlenmesi gereken durumlarda kullanmaktadırlar. Böylece cerrahi operasyon sırasında hata yapma oranı yok seviyesine inmekte ve mikro cerrahi operasyonlar başarı ile sonuçlanmaktadır.